Opotrebované pneumatiky - čo s nimi?

Opotrebované pneumatiky – čo s nimi?

by spravca

Každý vodič sa skôr či neskôr stretne s otázkou, ako sa zbaviť opotrebovaných pneumatík. Vyhodiť ich do kontajnera nie je riešenie a z hľadiska zákona je takéto jednanie pokutované. Pneumatiky sú objemný a ťažko rozložiteľný odpad, ktorý môže mať negatívny vplyv na životné prostredie. Našťastie existuje viacero možností, ako ich ekologicky a zodpovedne zlikvidovať.

Ako recyklovať pneumatiky

Opotrebované pneumatiky môžete bezplatne odovzdať v pneuservisoch, u predajcov pneumatík, v zberných dvoroch alebo na miestach spätného odberu pneumatík. Tieto miesta sú povinné pneumatiky prevziať a postarať sa o ich ekologickú likvidáciu. Likvidácia opotrebovaných pneumatík je už zahrnutá v predajnej cene. Aj preto nemôžete očakávať, že lacné pneumatiky kúpite za pár eur.

Uvedené subjekty pneumatiky zberajú a následne sa spracujú rôznymi metódami. Najčastejšími spôsobmi likvidácie pneumatík sú:

  • Drvenie: Pneumatiky sa rozdrvia na malé kúsky, ktoré sa potom používajú na výrobu rôznych produktov. Zo starých pneumatík sa vyrába asfalt, gumové koberce, detské ihriská či umelá tráva.
  • Spaľovanie: Pneumatiky sa spália v špeciálnych zariadeniach, čím sa získa energia.
  • Pyrolýza: Pri tejto metóde sa pneumatiky zahrievajú na vysokú teplotu bez prístupu kyslíka, čím sa rozkladajú na plyny a olej. Tieto produkty sa potom ďalej využívajú.

Likvidácia starých pneumatík je prísne regulovaná legislatívou. Cieľom je zabrániť nelegálnym skládkam a spaľovaniu pneumatík v domoch. Takáto likvidácia pneumatík má negatívny vplyv na životné prostredie. Ak nechcete dostať pokutu, pneumatiky odložte na uvedené miesta a ušetrite si peniaze z prípadnej pokuty na to, aby ste mohli kúpiť hliníkové disky.

Staré pneumatiky premenené na nové veci

Opotrebované pneumatiky kormoran a iných značiek nie sú odpad, ktorý by sa mal vyhadzovať do kontajnera. Existuje viacero možností, ako ich ekologicky a zodpovedne zlikvidovať. Vďaka recyklácii sa dajú opotrebované pneumatiky premeniť na užitočné produkty a zabrániť tak ich negatívnemu vplyvu na životné prostredie. Ako sa menia staré pneumatiky na nové veci?

Použijú sa napríklad na výrobu nábytku a dekorácií. Možno ani netušíte, že sedíte na sedačke z recyklovaných pneumatík, jete za stolom zo starých pneumatík alebo si vyložíte nohy na pufy, ktorých súčasť tvorí guma pneumatík. Využiť sa dajú aj na výrobu kvetináčov, sôch, či obkladov stien.

Použité pneumatiky je možné rozdrviť a použiť na výrobu povrchu ihrísk. Nielen na ihriskách stúpate po recyklovaných pneumatikách. Ich drvená zmes sa pridáva do asfaltu, aby sa zlepšili vlastnosti ciest. Kráčať po pneumatikách môžete aj vo vlastnom dome. Použité pneumatiky sa dajú zrecyklovať  tak, aby sa z nich vyrobili gumové koberce do garáží, dielní alebo na terasy.

Autor: Gabriela Kudláčová

 

You may also like