Aké oprávnenia je potrebné pre jazdu autom s prívesným vozíkom?

Viete, aké oprávnenia je potrebné pre jazdu autom s prívesným vozíkom?

by spravca

V dnešnej dobe sa stáva stále bežnejším, že vodiči využívajú prívesné vozíky na prepravu rôznych nákladov. Či už ide o sťahovanie, prepravu stavebného materiálu, či dokonca prepravu koní, prívesné vozíky nám významne uľahčujú život. Avšak jazda s prívesným vozíkom nie je taká jednoduchá, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Je nutné spĺňať určité podmienky a mať správne vodičské oprávnenie.

Aké sú teda pravidlá jazdy s prívesným vozíkom a na čo by ste si mali dať pozor?

Vodičské oprávnenie pre jazdu s prívesným vozíkom

Ak chcete jazdiť s prívesným vozíkom, musíte mať správne vodičské oprávnenie. Vodičské oprávnenie skupiny B umožňuje vedenie jazdnej súpravy, ktorá je zložená z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 750 kg.

Ak ale hmotnosť prípojného vozidla presahuje 750 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 3500 kg, ale nepresahuje 4250 kg, budete potrebovať vodičské oprávnenie skupiny B s kódom “96”. Toto oprávnenie získate absolvovaním osobitného výcviku alebo skúšky z vedenia motorového vozidla.

Tip: Aj iná záťaž na auto môže mať špecifické vodičské pravidlá. Viete, aké oprávnenie potrebujete pre jazdu karavanom?

Poistenie prívesného vozíka

Ďalšou dôležitou záležitosťou pri jazde s prívesným vozíkom je poistenie. Povinné zmluvné poistenie (PZP) sa nevzťahuje na prípojné vozidlo, preto je potrebné uzavrieť samostatné poistenie pre prívesný vozík. Toto poistenie vás ochráni v prípade škôd, ktoré by mohol prívesný vozík spôsobiť.

Technická kontrola prívesného vozíka

Prívesné vozíky s hmotnosťou nad 750 kg musia pravidelne podstupovať technickú kontrolu. Kontroly sa realizujú každé 4 roky pre vozíky s hmotnosťou od 750 do 3500 kg a raz za rok pre vozíky s hmotnosťou vyššou ako 3500 kg.

Diaľničná známka pre prívesný vozík

Ak súčet maximálnej hmotnosti vozidla a prípojného vozidla presahuje 3500 kg, budete potrebovať diaľničnú známku aj pre prívesný vozík.

Ako sa pripraviť na jazdu s prívesným vozíkom

Pred tým, než sa vydáte na cestu s prívesným vozíkom, je dôležité správne pripraviť vaše auto. Tu sú niektoré kroky, ktoré by ste mali podniknúť:

1. Kontrola ťažného zariadenia:

Prvým krokom je skontrolovať, či je ťažné zariadenie na vašom aute v dobrom stave. Skontrolujte, či nie je poškodené alebo zhrdzavené. Ak áno, neváhajte ho vymeniť.

2. Pripojenie prívesného vozíka:

Potom je potrebné správne pripojiť prívesný vozík k ťažnému zariadeniu. Skontrolujte, či sú všetky spoje pevné a bezpečné. Nezabudnite tiež pripojiť elektrické konektory pre svetlá a smerovky na prívesnom vozíku.

3. Kontrola tlaku v pneumatikách:

Tlak v pneumatikách by mal byť skontrolovaný a prispôsobený podľa hmotnosti prívesného vozíka a nákladu, ktorý prepravujete. Ako všeobecné pravidlo platí, že čím väčší je váš náklad, tým vyšší by mal byť tlak v pneumatikách.

4. Kontrola zrkadiel:

Aby ste mali dobrý výhľad na cestu aj so zapojeným prívesným vozíkom, je potrebné riadne nastaviť zrkadlá. V niektorých prípadoch môže byť potrebné nainštalovať dodatočné zrkadlá.

5. Príprava vozidla:

Zvýšená hmotnosť prívesného vozíka môže ovplyvniť jazdné vlastnosti auta. Preto skontrolujte, či máte dostatočné množstvo paliva, správne nastavené brzdy a či sú všetky svetlá a smerovky funkčné.

Jazda s prívesným vozíkom môže byť náročná, najmä pre nezvyknutých vodičov. Avšak správnou prípravou a dodržiavaním pravidiel môžete zabezpečiť bezpečnú a plynulú jazdu.

Ako sa starať o prívesný vozík

Starostlivosť o prívesný vozík je rovnako dôležitá ako starostlivosť o vaše auto. Pravidelnými kontrolami a údržbou môžete predísť potenciálnym problémom a zabezpečiť, že váš prívesný vozík bude vždy pripravený na cestu. Tu sú niektoré tipy, ako sa starať o prívesný vozík:

Kontrola guľového čapu

Guľový čap je dôležitou súčasťou prívesného vozíka, pretože umožňuje pohyblivé spojenie medzi vozíkom a ťažným vozidlom. Skontrolujte, či nie je poškodený alebo zhrdzavený.

Kontrola osí a pneumatík

Pravidelná kontrola osí a pneumatík je nevyhnutná. Skontrolujte, či sú osi rovnomerne namáhané a či sú pneumatiky správne nafúknuté a v dobrom stave.

Kontrola svetiel a smeroviek

Vždy sa uistite, že všetky svetlá a smerovky na prívesnom vozíku fungujú správne. Toto je nesmierne dôležité pre bezpečnosť na ceste.

Kontrola brzdových systémov

Ak váš prívesný vozík má brzdový systém, pravidelne ho kontrolujte a udržiavajte.

Čistenie a konzervácia

Pravidelné čistenie a konzervácia môžu pomôcť predĺžiť životnosť prívesného vozíka. Po každej jazde očistite vozík od nečistôt a prachu. Pred dlhším skladovaním vozík umyte ručne alebo v bezkontaktnej autoumývačke a konzervujte, aby ste predišli korózii.

Skladovanie

Keď prívesný vozík dlhodobo nepoužívate, skladujte ho na suchom a chránenom mieste. Najlepšie je použiť špeciálny obal na prívesné vozíky, aby ste ho ochránili pred poškodením.

Čo a ako môžete prevážať na prívesnom vozíku

Prívesný vozík môže byť veľmi praktickým pomocníkom pri preprave rôznych nákladov. Dôležité je však dodržiavať niekoľko zásad, aby preprava bola bezpečná a legálna.

Dodržujte hmotnostné obmedzenia

Každý prívesný vozík má stanovenú maximálnu nosnosť, ktorú nesmiete prekročiť. Táto nosnosť je uvedená v technickom preukaze vozíka. Pri prekročení tejto hmotnosti hrozia nielen pokuty, ale aj vážne nehody.

Dodržujte rozmery

Rovnako ako hmotnosť, aj rozmery nákladu sú dôležité. Náklad by nemal presahovať šírku prívesného vozíka a byť vyšší ako 4 metre. Ak je náklad dlhší ako príves, je potrebné ho označiť červenou vlajkou alebo svetelným značením.

Zabezpečte náklad

Náklad na prívesnom vozíku musí byť vždy riadne zabezpečený, aby počas jazdy nevypadol a neohrozil ostatných účastníkov cestnej premávky. Na zabezpečenie môžete použiť popruhy, siete, plachty alebo iné pomôcky.

Dodržujte pravidlá pre prepravu zvierat

Ak na prívesnom vozíku prepravujete zvieratá, musíte dodržiavať špeciálne pravidlá. Zvieratá musia byť prepravované v bezpečných a vhodných prepravkách, ktoré sú riadne upevnené a zabezpečené.

Dodržujte rýchlostné obmedzenia

Pri jazde s prívesným vozíkom platia nižšie rýchlostné obmedzenia. Na diaľnici môžete jazdiť maximálne 80 km/h, na cestách mimo obce 70 km/h a v obci 50 km/h.

Ako správne rozložiť náklad na prívesný vozík

Nesprávne rozložený náklad môže spôsobiť nestabilitu prívesu, čo môže viesť k vážnym nehodám.

Náklad by mal byť rozložený tak, aby hmotnosť bola rovnomerne rozdelená po celej ploche prívesu. To pomôže udržať príves stabilný a zabezpečí rovnomerné zaťaženie osí. Najťažšie predmety by mali byť umiestnené čo najbližšie k osi prívesu. Týmto spôsobom sa znižuje riziko prevrátenia prívesu a zabezpečuje sa lepšia ovládateľnosť.

Inšpirácia: Na prívesnom vozíku môžete prevážať rôzne veci. Viete, ako sa dá cestovať s bicyklom?

Nikdy neprekračujte maximálnu nosnosť prívesu, ktorá je uvedená v technickom preukaze vozidla. Preťaženie môže spôsobiť poškodenie prívesu a zvýšiť riziko nehody. Všetok náklad by mal byť riadne upevnený, aby sa počas jazdy nepohyboval a nespadol z prívesu. Na upevnenie môžete použiť popruhy, lana alebo siete.

Pred každou cestou by ste mali skontrolovať, či je náklad správne umiestnený a upevnený. Ak je potrebné, upravte rozloženie nákladu alebo jeho upevnenie.

Na záver

Jazda s prívesným vozíkom môže byť pre vodičov výzvou, no s príslušným vodičským oprávnením, riadnym poistením, technickými kontrolami a správnym rozložením a upevnením nákladu sa dá táto výzva zvládnuť bezpečne a efektívne.

Je povinnosťou vodiča dodržiavať všetky pravidlá a predpisy týkajúce sa jazdy s prívesným vozíkom, aby sme zabezpečili bezpečnosť seba a ostatných účastníkov cestnej premávky. Bezpečnosť je vždy na prvom mieste, takže vždy dbajte na správne používanie a údržbu nášho prívesného vozíka.

 

Radka Žiaková, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov

You may also like